Hotline: 0 93 44 / 91 005

Sitzhocker Hase, Sitzhöhe 27 cm